Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Motifs traditionnels et messages modernes. Les peintures murales des maisons de Synasos en Cappadoce