Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Women and Gender in the Mines: Challenging Masculinity Through History: An Introduction