Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Small business in distress: aspects of petite-bourgeois collective action in postwar Greece