Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βιβλιοκριτική του Ολγα Κατσιαρδή κ.α., Βενετικοί Χάρτες της Πελοποννήσου