Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η εργασία των γυναικών στο λιανικό εμπόριο στην Αθήνα στις αρχές του εικοστού αιώνα