Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
"Οι πλάνητες υιοί του Ερμού": πλανόδιοι έμποροι στους δρόμους της Αθήνας 1890-1930