Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
"Οι πλάνητες υιοί του Ερμού": πλανόδιοι έμποροι στους δρόμους της Αθήνας 1890-1930

Νίκος Ποταμιάνος, «"Οι πλάνητες υιοί του Ερμού": πλανόδιοι έμποροι στους δρόμους της Αθήνας 1890-1930», στο Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου (επιμ.), Ιστορίες λιανικού εμπορίου 19ος-21ος αιώνας, Αθήνα 2018

  • Νίκος Ποταμιάνος