Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Salaires, division sexuée du travail et hiérarchies sociales dans l'industrie textile grecque, 1912-1936