Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
A Visit to the Our Stage Festival: Participation, Inclusion and Sharing at the Bόrgerbόhne Dresden