Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
 Η Γλυπτική στη Βενετική Κρήτη (1211-1669)
ISBN: 978-960-524-621-1