Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
"Stylistic anachronism", "provincial delay" and eclecticism in the periphery of Venice: Thoughts about an urbanization project in Venetian Crete