Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Σκέψεις σχετικά με τις κρητικές επαύλεις της εποχής της βενετικής κυριαρχίας