Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Privateering during the Greek War of Independence (1821-1829): Issues of Legitimacy, Organisation, and Economics of a War-Induced Practice