Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ‘γενιά του ’30’ στην ιστοριογραφία της νεοελληνικής τέχνης: η προβληματική χρήση ενός αδιευκρίνιστου όρου και η κατασκευή μιας ανύπαρκτης ‘γενιάς’ καλλιτεχνών