Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Empresarios, cambio tecnológico y organización del trabajoen la carga y descarga del puerto de Barcelona (c. 1850-1990)