Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Jordi Ibarz Gelabert

Επισκέπτης Καθηγητής/Ερευνητής
Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας