Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Crimean port-cities on a race of export grain trade: infrastructure, external trade and shipping. Evpatoria, Sevastopol, Theodosia (second half of the 19th – beginning of the 20th century)