Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
We can become perfect Europeans and at the same time remain excellent Greeks’. Identity formation and the display of National Gallery’s permanent collection in Athens during the 1950s