Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι σπουδές του Γιώργου Πετρή στην École Pratique des Hautes Études την περίοδο 1967 – 1973 και η συμβολή τους στη μετεξέλιξη του από τεχνοκρίτη σε ιστορικό τέχνης