Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πρόσληψη της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα (1945 – 1960), στο πεδίο της κριτικής της τέχνης

Η πρόσληψη της αφηρημένης τέχνης στην Ελλάδα (1945 – 1960), στο πεδίο της κριτικής της τέχνης