Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ιστορία και επικαιρότητα στα χρησμολόγια του Γεωργίου Κλόντζα