Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Παναγία η Λαμπηνή. Στα ίχνη μιας χαμένης μεσοβυζαντινής εικόνας από την Κρήτη