Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δύο 'δίδυμα' οικόσημα των μέσων του 16ου αιώνα