Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Δύο 'δίδυμα' οικόσημα των μέσων του 16ου αιώνα

Μαρία Βακονδίου, «Δύο 'δίδυμα' οικόσημα των μέσων του 16ου αιώνα», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1: Πρακτικά της Α΄ Συνάντησης (Ρέθυμνο 28 - 30 Νοεμβρίου 2008), Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2010, 414-421.

  • Μαρία Βακονδίου