Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η γλυπτική στην Κρήτη κατά την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας