Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τεχνικές και εργαλεία λιθοξοϊκής στη βενετική Κρήτη