Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τεχνικές και εργαλεία λιθοξοϊκής στη βενετική Κρήτη

Μαρία Βακονδίου, «Τεχνικές και εργαλεία λιθοξοϊκής στη βενετική Κρήτη», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 3: Πρακτικά της Γ' Συνάντησης (Ρέθυμνο, 5 - 8 Δεκεμβρίου), Ρέθυμνο: Εκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης 2015, 709-717.

  • Μαρία Βακονδίου