Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τόσο κοντά και τόσο μακριά. Κρήτη και Βενετία (1211-1669). Η μαρτυρία των υλικών τεκμηρίων