Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πόλη και οι νεκροί της (Ερμούπολη, 19ος αιώνας)