Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912