Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Καθολικοί και ορθόδοξοι στη Σύρο, 1821- 1974: μια δύσκολη συγκατοίκηση