Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ένας ιατρός στη Σύρο με ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία: Ευάγγελος Αρφάνης