Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης Σταύρου Βαφία