Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ιστορία του αγροτικού κόσμου από τον Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα : ακυρώσεις και μετατοπίσεις