Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο : η εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων

Η ελληνική αγροτική οικονομία στο Μεσοπόλεμο : η εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων