Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι λάτρεις της αρχαιότητας