Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Of Ottoman Ghosts, Vampires and Sorcerers: An Old Discussion Disinterred