Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ajâ'ib ve gharâ'ib: Ottoman collections of mirabilia and perceptions of the supernatural