Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Shakespearean actor Ernesto Rossi in the Southern Balkan Peninsula: the reception of his craftsmanship in the Modern Greek State