Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η φλέβα της γης. Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας

Η φλέβα της γης. Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας