Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Τεχνοκρατία και Πολιτική. Οι μηχανικοί του Κράτους της Γαλλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα