Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
School, Community, State, Financing Christian Orthodox Eduacation in Late Ottoman and Autonomous Bulgaria (19th-early 20th c.)