Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ottoman Reforms and Colonial Policies
ISBN: 978-3-87997-443-6