Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923)
ISBN: 978-960-524-397-5