Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The State as Insurer of Last Resort
ISBN: 978-960-524-397-5