Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
L' opera completa del Greco, Preface, Corrections and Additions to the Greek Edition

L' opera completa del Greco, Preface, Corrections and Additions to the Greek Edition

Nicos Hadjinicolaou, L' opera completa del Greco, Preface, Corrections and Additions to the Greek Edition, Ed. Nicos Votsis, Athens, 1994.
  • Νίκος Χατζηνικολάου