Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η στιχουργική τέχνη
ISBN: 978-960-524-025-7