Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Inter-Firm Credit in Maritime Europe. Greek-owned Shipping Business, 19th and 20th centuries
ISBN: 9782111294622