Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The Galata Bankers and the international banking of the Greek business group in the 19th century
ISBN: 978-960-7260-57-4