Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Μωρίς Μάτερλινκ, ο Συμβολισμός και η πρώιμη δραματουργία του Νίκου Καζαντζάκη